Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?

Schou er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Schou Company A/S Nordager 31,

6000 Kolding CVR-nr.: 50102017

Kontaktperson: Susan Christensen

HR Chef Telefon: 88 91 81 71

E-Mail: gdpr@schou.com

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, retsgrundlaget for behandling samt hvilke rettigheder, de personer oplysningerne vedrører har.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i områder efter formålet med behandlingen.

Emnerne er følgende:

• Hvis du bruger vores hjemmeside

• Hvis du køber et produkt eller kommunikerer med os på vores webshop

• Hvis du ansøger om et job hos os

• Hvis du tilmelder dig vores jobagent

• Hvis du som erhvervskunde handler hos os (udenom webshop)

 

HVIS DU BRUGER VORES HJEMMESIDE, INDSAMLER VI FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER:

• Formål: Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud og nyheder.

• Hvilke typer oplysninger behandler vi: Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, atk. 1, litra a.

• Opbevaring af personoplysninger: Vi henviser til vores cookiepolitik.

• Personoplysninger videregives ikke.

 

HVIS DU KØBER ET PRODUKT ELLER KOMMUNIKERER MED OS PÅ VORES WEBSHOP, INDSAMLER VI FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER:

• Formål: Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder krav til bogføring og regnskab. Oplysninger om køb opbevares i vores ERP-system. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

• Hvilke typer oplysninger behandler vi: Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver;

 

PERSONDATAPOLITIK OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

Firmamnavn, navn, adresse, postnr., by, land, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger Databeskyttelsesforordningens artikel 6, atk. 1, litra a, b og c.

• Opbevaring af personoplysninger: Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret    hos Schou i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne slettes, når   personoplysningerne ikke længere er relevante, og Schous forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

• Personoplysninger kan videregives til fragtfirma.

 

HVIS DU ANSØGER OM ET JOB HOS OS, BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER:

• Formål: Hos Schou indsamles data til behandling/vurdering i rekrutteringsprocesser for, at validere hvorvidt den enkelte ansøgers kvalifikationer og erfaringer opfylder de ønsker vi skulle efterspørge hos den ideelle kandidat.

• Hvilke typer oplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, postnr., by, e-mail, ansøgning og CV. Derudover har ansøger mulighed for, at informere om fødselsdato, tlf. nr., mobilnr., andre relevante dokumenter samt diverse oplysninger i CV og ansøgning. Derudover kan ansøger vælge at uploade et billede. Vi kan senere efterspørge personlighedstest, referencerapport og forevisning af straffeattest. Særlige kategorier/følsomme oplysninger: Det forekommer at Schou kan modtage oplysninger om helbredsoplysninger og CPR-nr på personer, der ansøger om job hos Schou.

• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger Databeskyttelsesforordningens artikel 6, atk. 1, litra a og f samt artikel 9, stk. 2, litra a og e.

• Opbevaring af personoplysninger Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder eller så længde retsligt og sagligt formål haves. Disse opbevares i vores e-rekrutteringssystem (databehandler) og deles ikke yderligere. Data slettes automatisk efter 6 måneder. Formålet med at gemme ansøgninger er at kunne besætte en fremtidig stilling. Schou kan gemme oplysninger om ansøgere, så længe det har et sagligt formål. Et sagligt formål kan fx være at sikre sig dokumentation, hvis en ansøger protesterer imod et afslag.

• Personoplysninger videregives ikke.

HVIS DU TILMELDER DIG VORES JOBAGENT, BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER:

• Formål: Kandidater gøres opmærksom på jobannoncer, der kan have deres interesse.

• Hvilke typer oplysninger behandler vi: Når du tilmelder dig vores jobagent, skal du udfylde dit navn og e-mail. Derudover skal du afkrydse ønskede hvilke afdelinger, arbejdsområder og stillingstyper du er interesseret i.

• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, atk. 1, litra a.

• Opbevaring af personoplysninger Vi opbevarer dine oplysninger indtil du selv afmelder dig jobagenten. Dette gør du via linket i den mail du modtager, efter du har oprettet dig.

• Personoplysninger videregives ikke.

 

HVIS DU SOM ERHVERVSKUNDE HANDLER HOS OS (UDENOM WEBSHOP), BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER:

• Formål:  Håndtering af erhvervskundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure, samt levering. 

 

PERSONDATAPOLITIK OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

• Hvilke typer oplysninger behandler vi: Når du bliver kunde hos os, eller hvis du ændrer dit engagement hos os, beder vi dig om nogle oplysninger. Vi har brug for   at vide: CVR-nr., navn, adresse, postnr, by, land, telefonnummer, firmanavn, mail til bogholderi, faktura og ordrebekræftelse,   momsnr., valuta, betalingsbetingelse, bonus, nuværende omsætning, antal medarbejdere, hjemmeside, branche,    kategori af købte varer/ydelser, fakturerede beløb, rabatordninger, rykkerbreve, rykkergebyrer og morarenter, inkassobehandling af tilgodehavende.

• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, atk. 1, litra a, b, c og f.

• Opbevaring af personoplysninger Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Schou i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne slettes, når   personoplysningerne ikke længere er relevante, og Schous forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

• Personoplysninger kan videregives til vores forsikringsselskab, i tilfælde af behov for tegnelse af forsikringsdækning ved kundes manglende evne til at opfylde sine forpligtelser.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

• Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv

• Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrister indtræffer

• Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

• Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandleres behandling af dine personoplysninger

• Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

• Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

HVIS DU VIL GØRE BRUG AF DINE RETTIGHEDER SKAL DU KONTAKTE OS.

 

 

REV. 03.20 Persondatapolitik_DK.indd   3 0