Miljø og Aftryk

Vi værner om miljø og klima ved at minimere vores aftryk

Hos Schou anerkender vi de udfordringer, som er forbundet med stigende klimaforandringer, og vi forpligter os til at tage vores del af ansvaret for en grønnere fremtid ved at minimere vores negative påvirkning på miljø og klima.

Et af vores fokusområder er at reducere mængden af drivhusgasser fra de udledninger, vi selv kan kontrollere. Herudover arbejder vi løbende med miljømæssige forbedringer i vores logistikprocesser, så vi sikrer, at vi fragter vores varer så optimalt og effektivt som muligt, til gavn for vores klode.

Som et led i dette flytter vi vores lager og administration til Vision Park i Kolding, som er et 43.5 hektar stort erhvervsområde, som er udviklet efter bæredygtige principper med respekt for naturen.

Det er Danmarks største erhvervsbyggeri og bliver det første af sin slags, der opnår Guld-certificering efter den internationalt anerkendte og helhedsorienterede DGBN standard. I byggeriet bliver der taget omfattende hensyn til både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, og der er fokus på at undgå miljøfarlige stoffer og begrænse udledningen af drivhusgasser.

I Vision Park vil der være et naturskønt område med fokus på den vilde natur. Der vil være etableret en sø og være stisystemer, så man kan bevæge sig rundt i området.
Området bliver også åbnet op for offentligheden, så gæster, borgere og turister kan nyde naturen og biodiversiteten i parken.

Amfori BEPI
– miljømæssige forbedringer
i leverandørkæden

Da den største del af vores miljøpåvirkning foregår i selve
værdikæden, samarbejder vi med vores leverandører om at
sikre miljømæssige forbedringer på deres fabrikker. Det er en
vigtig rejse, som vi aldrig ville nå i mål med alene. Derfor
har vi besluttet at være en del af Amfori’s miljøinitiativ BEPI,
så vi sikrer, at vores leverandører producerer vores
produkter med mest mulig respekt for klima og miljø.

BEPI indsamler data for de enkelte fabrikker og kigger på
parametre såsom energi- og vandforbrug, emissioner m.m.,
og de hjælper de enkelte fabrikker med at nedbringe deres
miljøbelastning ved at skabe løbende forbedringer både til
gavn for deres egen forretning og vores klode.

Vi holder løbende øje med vores leverandørkæde og samarbejder
om forbedringer.

Læs mere

SAMARBEJDE MED
MILJØSTYRELSEN OM REDUKTION,
GENBRUG OG GENANVENDELSE AF PLAST

I forbindelse med vores initiativer inden for emballage, har vi
i 2021 tilmeldt os plastsamarbejdet mellem Miljøministeriet og
detailsektoren. Formålet med dette sektorsamarbejde er at
realisere potentialer for langt mere genbrug og genanvendelse
af plastikemballager fra detailsektoren bredt set, igennem
aktiv deltagelse og samarbejde i værdikæden.

Målet er, at der overordnet er 30 procent genanvendt plastik i
relevante emballager, samt at detailhandlens samlede
plastikforbrug reduceres kraftigt frem mod 2025. I Schou har
vi interne mål, der støtter op om detailsektorens rejse mod mere
klimavenlige emballageløsninger.

Læs mere

Emballage

I Schou har vi igennem mange år arbejdet med at bruge så lidt produktemballage som muligt, og vi arbejder aktivt med at
reducere emballagen produkt for produkt. Vi har hele tiden øje for at skåne klima og miljø mest muligt.

I nogle tilfælde bliver emballagen reduceret, i andre tilfælde kan emballage fjernes helt. Herudover arbejder vi med at øge anvendelsen af genanvendte materialer, især plastemballage, og vi vil i det kommende år arbejde meget mere med at designe emballagen, så den er nem at genbruge.

VORES NYE BYGGERI BLIVER GRØNNERE

I Schou har vi en plan om at være C02 neutrale på de aktiviteter, som vi selv kan kontrollere, såsom emissioner fra indkøbt energi og firmabiler mv. inden udgangen 2028. Vores beregninger for CO2 sker i henhold til anerkendte definitioner og metoder i Green House Gas Protokollen.

-