Samfund

Vi opfører os som en etisk og ansvarlig samfundsborger

Vi opfører os etisk ansvarligt

Vores arbejde med CSR tager udgangspunkt i internationalt anerkendte FN-konventioner, relevante reguleringer og gældende lovgivning i EU og de lande vi indkøber og opererer i. Vi ønsker at være på forkant med relevant lovgivning, så vores kunder kan føle sig sikre og
trygge ved at købe vores produkter.

Anti-korruption

Det er vigtigt for vores fortsatte forretningsmæssige succes, at vores kunder og andre interessenter har tillid til os som virksomhed, og derfor gør vi vores yderste for at udføre vores forretninger med høj integritet. I Schou accepterer vi ikke nogen form for korruption eller bestikkelse, hvilket er nedskrevet i vores anti-korruptionspolitik.

Vores medarbejdere trænes løbende i anti-korruption, så de altid ved, hvad vi forventer af dem. Herudover har vores medarbejdere og forretningspartnere adgang til vores whistleblowerordning, så de i al fortrolighed kan indberette ulovlig og uetisk adfærd, der ikke er i overensstemmelse med vores politikker og retningslinjer. Vi sikrer altid, at der følges op på indberetninger og eventuelle lovovertrædelser.

VELGØRENHED

Hos Schou støtter vi forskellige velgørende indsatser både lokalt og globalt, som bidrager til en positiv udvikling i samfundet.

I det kommende år vil vi fokusere endnu mere på at give tilbage til det omkringliggende samfund via forskellige donationer.

Studerende i Kenya

I de fattigste regioner i Kenya får kun 28 % af de yngste studerende de regne- og læsefærdigheder de burde have i deres aldersgruppe. De fleste skoler er gamle, slidte og i en ekstremt dårlig stand. De mangler ofte uddannelsesfaciliteter såsom biblioteker og IT-lokaler og ofte endda basale faciliteter såsom toiletter. Lærerne er ikke veluddannede, da de fleste af dem netop selv har afsluttet en ungdomsuddannelse

Gakando Primary school

Gakando Primary School er en sådan skole og ligger i landsbyen Gakando i Laikipia County. Det primære erhverv i området er landbrug, men de fleste familier kæmper for at få enderne til at mødes og har ringe eller ingen indkomst. Mere end 30 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Skolens isolerede landdistrikt er ikke prioriteret af regeringen, som i forvejen har begrænsede midler, så der er ikke udsigt til forbedrede forhold fra den side.

Vores projekt

Der er 109 elever indskrevet på Gakando Primary School. De nuværende forhold på skolen er ikke egnede til at undervise børnene. En af bygningerne er i rigtig dårlig stand og skal rives ned. Resten af skolens bygninger har sikre strukturer, men klasseværelserne er gamle, mørke og slidte.

SKOLEPROJEKT – HUMAN PRACTISE

I 2022 startede vi skoleprojektet ”Gakando Primary School” i Kenya sammen med den danske velgørenhedsorganisation, Human Practice.

Pernille Kruse Madsen – CEO og stifter af Human Practice Foundation udtaler:
”Gakando er et utrolig vigtigt skoleprojekt for os, og vi ved vi kan gøre en kæmpe forskel lige netop i dette område og på denne skole. Vi er derforutrolig glade og taknemmelige for den store donation fra Schou Familien og virksomheden, som gør at vi både kan bygge nye og renovere eksisterende klasseværelser samt opføre bibliotek og nye toiletter.”

Vores medarbejdere vil i de kommende år blive involveret i et projekt hvor alle kan være med til at indsamle flere donationer til skolen.

GAKANDO PRIMARY SCHOOL ER BLEVET VALGT AF HPF SOM VORES NÆSTE OG HØJST PRIORITEREDE PROJEKT I KENYA

-