Vi handler
ansvarligt

CSR Strategi

Vi handler ansvarligt

Som Nordens største nonfood handelsvirksomhed har vi gennem vores forretning stor indflydelse
og påvirkning på de lande og samfund, som vi opererer i. Som dansk familieejet virksomhed, ligger
det at handle ansvarligt, som en del af vores DNA. Vi stræber efter at sikre en profitabel og bæredygtig
virksomhed ved at integrere sociale, miljømæssige og etiske overvejelser i vores forretningsstrategi og drift.

I en verden, der konstant er i forandring og udvikling, kræver det, at vi hele tiden holder fokus
på vores samfundsaftryk. Med udgangspunkt i de samfundskrav og forventninger vi bliver mødt med, foretager vi løbende risikovurdering af vores påvirkning i relation til vores samfundsansvar.
Det handler om nødvendig og rettidig omhu. 

Vores arbejde med CSR tager udgangspunkt i internationalt anerkendte FN-konventioner, relevante reguleringer og gældende lovgivning i EU og de lande, vi indkøber og opererer i. Herudover bestræber
vi os på at følge med CSR- og bæredygtighedsudviklingen og være på forkant med al relevant lovgivning. For os er det vigtigt, at vores kunder føler sig trygge ved at købe vores produkter.

Vores CSR-arbejde tager udgangspunkt i 4 strategiske indsatsområder, hvor vi mener, at vi har en reel mulighed for at skabe positive forandringer, og bidrage til en bedre fremtid ved at løse nogle af de globale udfordringer, verden står overfor.

PRODUKTER – MILJØ – MENNESKER – SAMFUND

Produkter

Vores produkter er et sikkert og trygt valg for vores kunder

Læs mere

Miljø

Vi værner om miljø og klima ved at minimere vores aftryk

Læs mere

Mennesker

Vi er en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads

Læs mere

Samfund

Vi opfører os som en etisk og ansvarlig samfundsborger

Læs mere
Den overordnede kurs
Fn's Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål sætter kursen mod en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030 og er vigtige pejlemærker i vores strategisk CSR-indsats.
De verdensmål som, vi vurderer er mest centrale for vores virksomhed er mål 3, 4, 8 og 12.
Herudover bidrager vi, gennem vores CSR arbejde, også positivt til en række andre verdensmål.

Dialog og Partnerskaber

Dialog og samarbejde med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere er en vital del af vores virksomhedskultur. Vi står stærkere, hvis vi samarbejder om at løse de udfordringer, som verden står over for – det er ikke kun sund fornuft men også god forretning.

Vision park

læs mere

Bliv erhvervskunde

læs mere

Alle vores brands

læs mere

kataloger

læs mere