”Øget genanvendelse er en hjertesag for vores virksomhed”, udtaler Gotfred Christiansen.

”Øget genanvendelse er en hjertesag for vores virksomhed”, udtaler Gotfred Christiansen.

Klimapartnerskabet for Handel foreslår en fælles indsats for en øget genanvendelse af produktmaterialer. Det skal blandt andet ske igennem krav til leverandører.

"Øget genanvendelse er en hjertesag for vores virksomhed. Mange varer indeholder en stor mangfoldighed af plast og andre materialer, der ikke bliver genanvendt i dag. Men øget brug af genanvendt plast og andre materialer kan fremmes via nye samarbejder, leverandørkrav og fælles standarder. Dette har vi som en lille spiller i det globale samfund svært ved at løfte selv," siger Gotfred Christiansen, CEO i Schou, og understreger: "Det er derfor vigtigt med en fælles indsats minimum på EU niveau for, i så høj grad som muligt, at ensrette de materialer der bruges til alle typer af forbrugsvare og dermed understøtte en øget genanvendelse af materialer.”

På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du læse alle Klimapartnerskabets forslag, ligesom du kan finde en oversigt over prioriterede anbefalinger her