Schou bygger nyt logistikcenter

Schou bygger nyt logistikcenter

Logistikanalyse fører til markant ændring af logistikstrategien hos Schou Company. Et nyt logistikcenter på 100.000 kvadratmeter skal sikre fremtidens vækst og endnu bedre lønsomhed

Schou Company kommende logistikcenter i Kolding skal stå færdigt i 2023.

En grundig logistikanalyse fra logistik og supply chain-konsulenthuset Langebæk viser, at vækst og Schous konkurrenceevne nu og i fremtiden kræver en kursændring. Der var muligheder for at opnå optimeringer i de eksisterende rammer, men en fremtidssikret løsning er at bygge et nyt, stort logistikcenter, hvor flere aktiviteter kan samles.

Analysen viser, at Schou får mulighed for at forbedre driften med et pænt millionbeløb og samtidig håndtere den forventede årlige vækst.

Samtidig viser analysen, at trekantområdet er et godt tyngdepunkt for distribution til Schous kunder.

”I 2019 stod vi i et logistikstrategisk vadested og søgte rådgivning,” siger Rune Skou Raun, Supply Chain-direktør i Schou Company og fortsætter:

”Alle i vores netværk sagde, at Langebæk har både de strategiske og operationelle kompetencer til at løse opgaven. Først med analyser og dernæst med implementering af strategien."

Analyse fra 2019

Langebæk begyndte i 2019 med at analysere Schous forretning med udgangspunkt i de to danske logistikcentre. Analysen viste bestyrelsen, at det var interessant at gå et spadestik dybere, og Langebæk blev bedt om at arbejde videre med nogle flere muligheder. I slutningen af 2019 havde bestyrelsen fået den afgørende indsigt om, at fremtidens vækst og lønsomhed var bedst sikret ved at opføre et helt nyt logistikcenter i Kolding.

Dermed samles logistikken fra flere lagre i det nye set-up.

Schou er således i gang med at opføre i alt 100.000 etagemeter logistikcenter, hvoraf 5500 kvadratmeter er et fuldautomatisk højlager med 42 meter i højden og 40.000 pallepladser, hvilket er koblet sammen med et optimeret kampagneområde.

Resten af logistikcentret bliver et manuelt lager med 15 meter i højden og ca. 85.000 pallepladser. I alt ca. 125.000 pallepladser.

Selve højlageret og automatikken opføres af SSI Schäfer, og det manuelle lager opføres af Daugaard Petersen. Byggerådgiver er AK83.

Optimeret til vækst

”Schou får et logistikcenter, der er bygget til virksomhedens behov og som er optimeret til at håndtere den fortsatte vækst og stigende kompleksitet i logistikken,” siger John Carstens, partner hos Langebæk.

”Det har været og er et godt projekt med et åbent samarbejde, hvor vi fik skabt et godt beslutningsgrundlag. Data er vigtige i moderne logistik, ikke mindst at få de rigtige data, og det lykkedes,” tilføjer han og forklarer, at man har haft fordel af at kunne trække på en kæmpe viden fra tilsvarende projekter i Norden.

En af de mere afgørende dele af Langebæks logistikanalyse var at få forskellige scenarier beregnet og arbejde med at fremskrive udviklingen inden for de enkelte varenumre.

Over fire år er forventningen en vækst på 22 pct. i omsætning, men 37 pct. i volumen. Volumenvarer som havemøbler vokser mere end håndværktøj. Det ændrer omkostningsbilledet, men også behovet for lagerplads.

For at kunne gennemføre de nødvendige dataanalyser gennem projektet og dermed blive i stand til at analysere og skabe grundlaget for at træffe de rette beslutninger, blev der arbejdet intenst på at skabe og validere et godt datagrundlag.

"Det var en vigtig proces at blive enige om, hvordan virkeligheden tager sig ud. Det tog nogle måneder, men jo bedre data, desto bedre resultat, og vi har fået skabt et datagrundlag og en datatilgængelighed, som vil hjælpe os i fremtiden, siger Rune Skou Raun.