Velkommen, Camilla!

Velkommen, Camilla!

I dag byder vi vores nye HR-assistent Camilla Skovbjerg Jensen velkommen. 

Camilla skal hjælpe os med personaleadministrative opgaver, HR-projekter og onboarding. Onboarding er et begreb som dækker over de forskellige processer der sikrer en god opstart af nye medarbejdere og som er en afgørende for deres succes i firmaet. 

Vores medarbejdere er yderst vigtige for os, og vi er meget glade for at have en kompetent HR-afdeling, som er til rådighed for vores medarbejdere og firmaet.

Vi glæder os derfor til at gøre brug af Camillas ekspertise på området, og byder hende hjertelig velkommen til vores team.